Op 11 april hebben we alle patiënten van wie het mailadres bekend was, de volgende mail gestuurd met uitleg over de huidige situatie.

Beste ,

Een ongevraagde mail van de huisarts, dat bent u niet gewend. Maar omdat de wereld er momenteel door de coronacrisis even heel anders uitziet dan een paar weken geleden, willen we toch graag even contact met u zoeken.

Coronacrisis

De situatie waarin we zitten is net weer door de regering met een paar weken verlengd. Dat bekent ook voor onze praktijk het nodige. We vermijden zo veel mogelijk lichamelijk contact. Er zijn geen gewone spreekuren. We doen alleen nog de hoogstnoodzakelijke visites. En ook ná deze periode zal het niet meteen weer gaan zoals het altijd is gegaan. 

We zijn heel erg blij met het feit dat u allemaal op een goede manier meedenkt. Minder vaak belt. Meer afwacht. Meer zelfzorg uitprobeert. Dat helpt ons om ons te richten op wat nu het belangrijkste is: Heel erg zieke mensen helpen. Maar we maken ons ook wel zorgen. Want we weten dat er mensen zijn die misschien te lang wachten. Of die ernstige klachten hebben en nu denken: Laat ik maar niet bellen. Daarom sturen we ook deze brief.

Hoe kunnen we toch helpen?

We zien gelukkig dat we ook op andere manieren mensen toch kunnen helpen. En we hebben de mogelijkheden uitgebreid. Hieronder sommen we op hoe u bij klachten toch geholpen kunt worden.

  • Allereerst kunt u vaak zelf op www.thuisarts.nl kijken of daar al bruikbare adviezen staan
  • U kunt nog steeds telefonisch met de assistente (of POH) overleggen. Ze is opgeleid om adviezen volgens officiële richtlijnen te geven en wordt altijd ondersteund door de huisarts.
  • U kunt ook een mail sturen naar de assistente, de POH of de huisarts. Dat kan alleen langs beveiligde weg. Kijkt u hiervoor op onze website, www.gphb.nl (“eConsult”). We zien juist in deze tijd dat dit vaak goed werkt! 
  • Waar nodig kan de POH of de huisarts u terugbellen
  • Een nieuwe mogelijkheid is het beeldbelspreekuur. Hieronder leggen we dat nog apart uit. Het is een soort inloopspreekuur, maar dan via beeldbellen. Ook dat blijkt goed te werken.
  • Als het echt nodig is, kunnen we nog steeds mensen zien, maar wel veel beperkter. En als er symptomen zijn als hoesten, snotteren, keelpijn of koorts krijgt u een afspraak op het Regionaal Corona Centrum in Doetinchem

Toestemming inzage dossier in noodsituaties

Wat we nu nog meer dan anders merken: Er kunnen zich noodsituaties voordoen, waarbij het belangrijk is om in uw medische dossier te kunnen kijken. Dat kan alléén met uw nadrukkelijke toestemming. Meer dan de helft van onze patiënten heeft die toestemming al gegeven. Mocht dat voor u nog niet gelden: Dat kan via www.ikgeeftoestemming.nl

Conclusie

Er zijn dus allerlei manieren waarop we u toch nog kunnen helpen. Wat we willen benadrukken is dat we nog wel een aantal maanden ons zullen moeten behelpen, maar dat dat niet wil zeggen dat er geen hulp meer geboden kan worden. Met uw begrip, geduld en medewerking, en met de nieuwe digitale middelen erbij, hopen we dat uw hulpvraag toch opgelost kan worden. 

Veel sterkte nog gewenst, de komende tijd. Houd moed!

Uw huisarts,

Bart Timmers

Loes de Roo

O ja: Deze brief sturen we naar alle patienten van 16 jaar en ouder van wie we een mailadres hebben. Deel hem waar nodig alstublieft binnen uw omgeving.

Nieuw in onze praktijk: Online inloopspreekuur met uw huisarts.

Hierbij  ontvangt u informatie over ArtsOnline, een inloopspreekuur online, met de mogelijkheid te chatten en/of te beeldbellen. Aanmelden hoeft maar één keer. Wat u daarvoor nodig hebt is een linkje, dat kunnen we u toesturen. Als u dat zou willen, laat het even weten via assistente@gphb.nl 

Als u zich eenmaal aangemeld hebt, kunt u voortaan inloggen via web.artsonline.nl. En als er een spreekuur openstaat virtueel in de wachtkamer gaan zitten. U krijgt een sms’je op het moment dat u (bijna) aan de beurt bent. U hebt alleen een computer met camera, smartphone of tablet nodig. Het werkt met alle browsers, behalve Internet Explorer.